Som una xarxa de professionals de Catalunya i el Marroc, oberta a altres països de les dues ribes de la Mediterrània, que treballem amb la immigració des de diverses disciplines i àmbits relacionats amb benestar social, salut, educació, cultura i món associatiu. Volem destacar la presència entre els nostres col.laboradors de psicòlegs, treballadors socials, educadors, pedagogs, psiquiatres, metges i infermers, entre d'altres professionals.