Propiciar espais de debat i reflexió interna sobre els processos migratoris i la interculturalitat entre els professionals de la xarxa, en aquesta primera fase entre Catalunya i el Marroc, buscant aquelles sinergies que ens han d'ajudar a prendre consciència directa de l'altre i dels obstacles inherents el desconeixement mutu.
Presentación en Centro Pakistaní del Raval
 
 

Facilitar l'integració de professionals nouvinguts a la nostra xarxa formativa i de treball, mitjançant el Projecte Interprofessions , que de forma gratuïta i desinteressada, acompanya el procés de homologació de títols universitaris , formació professional, i batxillerat..