Valorar Aquest Contingut (0) Vots.


 

  1. Ajudar a la integració en la nostra societat dels nouvinguts, amb l'ajuda i el recolzament al procés de  convalidació d'estudis dels seus països d'origen i el reconeixement professional.
  2. Afavorir el coneixement mutu dels nostres socis i professionals , creant ponts de diàleg històrics, socials i culturals, contribuint al respecte mutu.
  3. Promoure la formació per millorar la relació i la comunicació intercultural, afavorint la reflexió i l'intercanvi d'experiències.
  4. Promoure espais d'intercanvi i debat entorn als processos migratoris al nostre país.
  5. Facilitar la interdisciplinarietat i les actuacions transversals en la intervenció professional.
  6. Treballar en xarxa amb professionals d'altres països per avançar en els processos socials cap a la interculturalitat
  7. Organitzar trobades i jornades d'estudi amb la seva publicació.
  8. Col.laborar en projectes de cooperació al desenvolupament.
  9. Participar en el moviment associatiu en l'àmbit de la immigració.