Valorar Aquest Contingut (0) Vots.

 GRUP DE REFLEXIÓ ENTORN LA INTERCULTURALITAT

Aquest grup -composat per set persones-, ha tingut reunions amb una periodicitat mensual, debatent entorn diferents temes en relació a la immigració i la interculturalitat, amb una programació trimestral dels temes a tractar..

Organització el 18 de febrer 2009 del pase de la pel·lícula “Chicos normales”, sobre la situació social a un barri de Tetouan (Marroc), amb l’assistència del seu director Sr. Daniel Hernández. Debat amb els assistents a l’acte. Es va comptar amb una nombrosa assistència.

 PROCESSOS MIGRATORIS I MEMÒRIA

Activitat organitzada el 18 de desembre 2009 amb motiu del Dia Mundial de les Migracions, conjuntament amb el Museu d’Història de la Immigració a Catalunya amb seu a Sant Adrià del Besòs, centrada sobre la immigració interior que va arribar a Catalunya procedent d’altres indrets de l’estat espanyol, amb l’objectiu de reflexionar i debatre sobre la importància de deixar constància dels processos a través dels quals es construeix la vida de les persones i dels pobles.

Visita comentada al Museu, que té un programa interactiu que reprodueix vivències de l'època.

Taula-rodona i debat: Processos Migratoris i Memòria

Presentació: Imma Boj. Directora del Museu d’Història de la Immigració.
Representant de la Secretaria per a la Immigració.
Montserrat Feu. Presidenta d’Atlàntida.
Coordinació: José Leal, Associació Atlàntida

Ponents: Mònica Zgustova - Mercè Tatjer - Jaume Botey - Joan Guerrero..