Valorar Aquest Contingut (0) Vots.

 Programa de formació: La intervenció en Salut Mental en els processos migratoris. 

Del 22 de gener al 28 de maig 2009

Formació a petició i amb finançament del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de Catalunya del Departament de Sanitat, dirigida a un grup de professionals de la xarxa de Salut Mental de finançament públic.

Organització conjunta: Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i l’Associacio Atlàntida.Reconeixement acadèmic (en crèdits ECTS): Fundació Doctor Robert, Universitat Autònoma de Barcelona.

Direcció acadèmica: Juan Luis Linares
Coordinació Seminaris: Montserrat Feu

   a) Tallers Clínics: 10 sessions pràctiques amb pacients i families, consistents en diverses modalitats d’intervencions terapèutiques, realitzades i comentades per els tutors. El grup segueix en directe  la sessió amb l’ajut d’un mirall unidireccional i el corresponent equipament sonor.
  
   b) Seminaris: 7 Seminaris teòrics sobre temes relacionats amb la immigració i la Interculturalitat.

  1. Concepte de diversitat. La diversitat cultural i la gestió de la diferència.
  2. Sistemes familiars i interculturalitat: I. Famílies magrebins i famílies Llatinoamericanes .
  3. Sistemes familiars i interculturalitat II. Famílies subsaharianes.  Identitat i drets: les mutilacions genitals femenines.
  4. .La construcció de la identitat en els adolescents i joves. Els processos d’integració de les “segones generacions.
  5. Els processos de reagrupament familiar.
  6. La mediació intercultural.

La salut i la malaltia. La prevenció comunitària. El treball en xarxa i la creació d’espais transiccionals

 

Altres cursos realitzats:

- Curso Infancia, adolescencia, juventud e inmigración, Barcelona, 30 y 31 de mayo junio de 2008. A cargo de Dra. Amina Bargach y Said El Kadaoui, psicoterapeuta.

- Curso Infancia, adolescencia, juventud e inmigración, Barcelona, 25 y 26 de enero de 2008. En|A cargo Dra. Amina Bargach y Said El Kadaoui, psicoterapeuta.

- Curso La gestión de la diversidad y la relación intercultural. Barcelona, 30 de enero y 4 de febrero de 2008. A cargo de Mercè Janer, Fàtima Ahmed y Josep Mª Armengou.

- Jornada La Inmigración en Cataluña: los procesos de integración de los niños adolescentes y jóvenes. Barcelona, 16 de octubre de 2006.
* Ver Documento cumplido de la Jornada en Quadern Atlàntida nº. 2

- Jornada de Formación en el Centro de Atención a las Mujeres (CAID) del Ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat. 2006. A cargo de la Dra. Amina Bargach, psiquiatra-psicoterapeuta, presidenta de Atlàntida-Marruecos. Jornada de trabajo interno con el equipo del CAID y otros profesionales de los Servicios Municipales.