Més informació MEMÒRIA Jornades MIGRACIÓ, PSICOPATOLOGIA, INTERVENCIÓ SISTÈMICA.  24 de novembre i 17 i 18 de desembre de 2010

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITAT

 

 

JORNADES

MIGRACIÓ, PSICOPATOLOGIA, INTERVENCIÓ SISTÈMICA

 

Amb un total de 106 alumnes inscrits, el programa de les Jornades de migració, psicopatologia i intervenció sistèmica s’han estructurat entorn a 3 jornades: 24 novembre, 17 desembre, 18 desembre 2010.

Els destinataris han estat els professionals de diferents disciplines que treballen en àmbits de Salut, Serveis Socials, Educació, Cultura... ; així com als del món associatiu. Les jornades també estigueren obertes a estudiants en formació en aquests temes.

Els professionals de la intervenció social a Catalunya s’han trobat en els últims anys amb una realitat social molt canviant, amb importants moviments migratoris procedents de diferents països.

Conseqüentment, els objectius del programa foren:

 

 • Aportar un marc conceptual i generar habilitats que capacitin als professionals en competències relacionals i de comunicació en problemàtiques psicopatològiques vinculades a la migració.
 • Facilitar l’experiència en el treball des del model relacional sistèmic i l’aprenentatge interdisciplinari, orientant els continguts a la seva aplicació al camp intercultural.
 • Donar eines d’anàlisi i instruments per la intervenció, per la comprensió, l’acolliment, l’acompanyament individual i familiar i el treball amb les xarxes territorials i institucionals.
 • Facilitar que els professionals es constitueixin com operadors de canvi en situacions disfuncionals definides per la migració.

 

Els continguts s’estructuraren a través de 3 jornades:

Dimecres 24 de novembre 2010 (sessió de matí i sessió de tarda):

 

 • Bases relacionals del diagnòstic psicopatològic en referència a la població immigrant.

  S’exposà el model diagnòstic de l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, basat en les dimensions relacionals “parentalitat” i “conjugalitat” a la família d’origen. S’il·lustrà amb casos de pacients i famílies immigrants. (Es plantejaren els principals criteris per orientar la intervenció sistèmica amb pacients i famílies immigrants).

  Professors: Juan Luis Linares. Psiquiatra i Psicòleg. Professor Titular de Psiquiatria, Universitat Autònoma de Barcelona. Director de l’ Unitat de Psicoteràpia i de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau; Isabel Cárdenas i Clara Linares. Psicòlogues. Responsables de l’àrea d’interculturalitat de l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Sta. Creu i St. Pau.

 • Eines per la mediació intercultural.

  Es van facilitar els criteris per orientar la intervenció mediadora en problemàtiques relacionades amb la migració, tot marcant les similituds i les diferències amb les intervencions mes pròpies de la teràpia.

  Professor: Aldo Morrone. Treballador Social. Mediador familiar en els tribunals de família de Montreal (Canada). Consultor i formador internacional en qüestions relacionades amb la mediació familiar.

 

Divendres 17 tarda i dissabte 18 matí, desembre 2010.

 • Nens infeliços i trastorns de personalitat.

   

  Es presentà un model, tant teòric com pràctic, dels trastorns de personalitat des de una perspectiva sistèmica, però amb ponts conceptuals amb la psiquiatria clínica i la psicoanàlisi.

  Professor: Luigi Cancrini. Psiquiatra. Director del Centro Studi per la Psicologia e la Psicoterapia Relazionale di Roma. Professor emèrit de Psicoteràpia de la Università La Sapienza de Roma.

 

Institucions organitzadores

Amb el suport del Departament de Salut (Pla de Salut Mental), i de l’Institut d’Estudis de la Salut, ambdós de la Generalitat de Catalunya, les institucions organitzadores foren: l’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Associació Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat, i la Fundació Doctor Robert.

L’Escola de Teràpia Familiar de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Universitat Autònoma de Barcelona), inscrita a la Unitat de Psicoteràpia del Servei de Psiquiatria , i la Fundació Doctor Robert desenvolupen des de l’any 1999, de manera conjunta, una àrea de coneixement en Psicoteràpies i Intervencions Sistèmiques. Teràpia i Mediació Familiar, formació homologada amb els criteris establerts a nivell europeu, formant professionals en psicoteràpia. L’equip docent, amb orientació sistèmica, treballa el camp de la comunicació i les relacions humanes, és a dir, la teràpia familiar com una modalitat de psicoteràpia practicada des de diferents models teòrics però, preferentment, des del model sistèmic.

L’Associació Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat és una entitat sense ànim de lucre, dirigida a establir una xarxa de professionals, amb caràcter interdisciplinari, que treballen o tenen relació amb la migració des de diferents àmbits: del benestar social, de la salut, de l’educació, de la cultura, del món associatiu, de Catalunya i del Marroc, amb la idea d’estendre la xarxa a professionals de països costaners de la Mediterrània, promovent la formació i la preparació dels professionals entorn la comunicació, la interculturalitat i els fenòmens migratoris.

La Fundació Doctor Robert, constituïda l’any 1998 per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Doctor Robert, centre de formació avançada i desenvolupament professional en ciències de la salut i de la vida, és una fundació privada inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1293, dins del sector ensenyament privat.

És una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu principal: “la contribució a la formació avançada i al desenvolupament professional i de les organitzacions en l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida (...). En compliment d’aquesta missió institucional, la Fundació portarà a terme activitats dins l’àmbit de les ciències de la salut i de la vida adreçades a la formació, recerca, estudis, avaluació i consultoria de projectes i programes, i d’altres activitats relacionades. Aquestes activitats es podran realitzar en col·laboració amb entitats públiques i privades”. (article 4 dels Estatuts).

La Fundació Doctor Robert té 19 àrees de coneixement:

Atenció primària, Bioètica, Cirurgia plàstica i reparadora, Citotecnologia, Dermatologia, Desenvolupament professional i de les organitzacions, Direcció i gestió, Documentació mèdica i sistemes d'informació, Educació mèdica, Malalties minoritàries, Medicaments: recerca, avaluació i utilització, Medicina transfusional, Ortodòncia, Ortopèdia, Patologia del llenguatge, Plantes medicinals i fitoteràpia, Psicologia i psiquiatria, Recerca qualitativa, Transplantaments, Urgències i emergències.

Les institucions que integren el Patronat són: Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Fundació Parc Taulí, Fundació Privada Institut de Neurorehabilitació Guttmann, Fundació Puigvert, Institut Català de la Salut, Institut d’Estudis de la Salut, Institut Municipal d’Assistència Sanitària, Institut Universitari Dexeus.

 

El finançament:

A càrrec del Pla Director de Salut Mental del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La Direcció acadèmica:

A càrrec del Dr. Juan Luis Linares. Professor titular de Psiquiatria Universitat Autònoma de Barcelona.

La Coordinació de les jornades:

A càrrec de la Sra. Rosa Bonet Llunas. Associació Atlàntida

Lloc de realització:

Institut Sistèmic Barcelona. Castillejos, 411 , baixos 1a. 08025 Barcelona. I Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Carrer Sant Quintí 89, Bloc A planta 3ª. 08041 Barcelona

Més informacióIII Ciclo Interversia: Aula punto de encuentro te invita a un ciclo diferente
Próximas Sesiones del III Ciclo Interversia

03 de noviembre de 2010 de 18 a 21h. Miquel Àngel Essomba.
Interculturalidad e inmigración : Gestionar la diversidad cultural desde una perspectiva de inclusión.

10 de noviembre de 2010 de 18 a 21h. Dolores Juliano.
La mujer inmigrante: Victimización y marginalidad.

17 de noviembre de 2010 de 18 a 21h. Javier Bonomi.
La interculturalidad. El único camino posible.

24 de noviembre de 2010 de 18 a 21h. Colectivo Circes.
Relatos en Primera Persona.

Para más información:
http://www.babelpuntodeencuentro.org/
pepe_bielsa@babelpuntodeencuentro.org
tel. 93. 295.57.93
tel. 610.29.54.86

Més informacióInaguració del Serveid'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)